Manylion y mater

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Meh 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Education and Youth Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Dogfennau

  • Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20