Manylion y mater

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Meh 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Cymuned a Menter

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2019/20 ar ddiwedd y flwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Dogfennau

  • Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20