Manylion y mater

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report