Manylion y mater

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Chwe 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report