Manylion y mater

Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring