Manylion y mater

Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Chief Officer (Planning, Environment and Economy) (Theresa Greenhough), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Prif Gyfarwyddwr: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring