Manylion y mater

Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Plan 2019/20 – Mid Year Monitoring