Manylion y mater

Hackney Carriage Fare Increase

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2019 by Pwyllgor Trwyddedu

Cyswllt: Gemma Potter E-bost: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynnydd yn ffioedd Cerbydau Hacni

Description (Welsh): I ystyried cais a wnaed gan y fasnach Cerbydau Hacni i gynyddu’r ffioedd taladwy uchaf sy’n daladwy gan y cyhoedd ar gyfer taith mewn Cerbyd Hacni.

Agenda items