Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21

To update on the forecast for the budget requirements for the Council Fund Revenue Budget for 2020/21.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Hyd 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) a Chyllideb 2020/21

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y sefyllfa cenedlaethol a lleol diweddaraf mewn perthynas â Chyllideb Refeniw’r Cyngor 2020/21.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2020/21