Manylion y mater

Safeguarding Training for Private Hire / Hackney Carriage Drivers

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2019 by Pwyllgor Trwyddedu

Cyswllt: Gemma Potter E-bost: gemma.potter@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni

Description (Welsh): I Aelodau nodi’r adroddiad mewn perthynas â’r hyfforddiant diogelu gorfodol a oedd wedi ei gymeradwyo’n gynharach gan y Pwyllgor Trwyddedu.

Agenda items