Manylion y mater

To approve the annual report and accounts

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 7 Hyd 2019 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r cyfrifon

Description (Welsh): I’r Pwyllgor gymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r cyfrifon

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen