Manylion y mater

Contaminated Land Report

To update Member on the Assessment of contaminated land sites and following remediation works.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Tir Halogedig

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar yr asesiad o safleoedd tir halogedig ac yn dilyn y gwaith adfer.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Contaminated Land Report