Manylion y mater

Ash Dieback Action Plan

To inform members of the Authority’s proposed response to Ash Dieback disease which will significantly affect the tree population of Flintshire.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Hyd 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn

Description (Welsh): Hysbysu’r aelodau o ymateb arfaethedig yr Awdurdod i’r Clefyd Coed Ynn a fydd yn effeithio’n sylweddol ar boblogaeth y coed yn sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Ash Dieback Action Plan