Manylion y mater

Greenfield Valley - Six monthly progress report

Six monthly update on the work carried out to deliver the audit recommendations and the current operational position.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Hyd 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ddyffryn Maes Glas - Adroddiad Cynnydd bob Chwe Mis

Description (Welsh): Diweddariad 6 mis ar y gwaith a gyflawnwyd i ddarparu argymhellion yr archwiliad a’r sefyllfa weithredol bresennol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update on Greenfield Valley