Manylion y mater

Independent Affordable Housing Supply Review

To present an update on the Affordable Housing Supply Review and the potential implications of the recommendations, made by the independent panel, for the Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Ebr 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai Fforddiadwy

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai Fforddiadwy a goblygiadau posibl yr argymhellion, a wnaed gan banel annibynnol, ar y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Independent Affordable Housing Supply Review