Manylion y mater

Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2018/19

To inform Members of the 2018/19 asset disposals.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/09/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Tach 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Gwarediad Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd 2018/19

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o Warediadau Asedau 18/19.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2018/19