Manylion y mater

Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2018/19

To inform Members of the 2018/19 asset disposals.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/09/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Tach 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwarediad Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd 2018/19

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o Warediadau Asedau 18/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2018/19