Manylion y mater

School Reserve Balances Year Ending 31 March 2019

To report the level of school balances to Audit Committee and to highlight the risks and internal processes associated with schools in deficit.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Tach 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Balansau Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion y Flwyddyn Sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2019

Description (Welsh): Adrodd y lefel o falansau ysgol i’r Pwyllgor Archwilio ac amlygu’r peryglon a phrosesau mewnol sy’n gysylltiedig ag ysgolion mewn diffyg ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Reserve Balances Year Ending 31 March 2019