Manylion y mater

Treasury Management Annual Report 2018/19

To present to Members the draft Annual Treasury Management Report 2018/19 for approval.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/09/2019

Angen penderfyniad: 22 Hyd 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2018/19

Description (Welsh): I gyflwyno drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018/19 er cymeradwyaeth yr Aelodau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Treasury Management Annual Report 2018/19