Manylion y mater

Disabled Facilities Grant Policy

To consider the revised Policy for Disabled Facilities Grant

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Description (Welsh): I ystyried y Polisi diwygiedig ar gyfer Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Disabled Facilities Grant