Manylion y mater

Bus Lanes in Flintshire – Limitations on Use

To seek a recommendation to Cabinet to approve the limitations on vehicles utilising the proposed new bus lanes in Deeside.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/09/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Lonydd Bysus yn Sir y Fflint – cyfyngiadau ar ddefnydd

Description (Welsh): Argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo cyfyngiadau ar y cerbydau sy’n cael defnyddio’r lonydd bysus newydd yng Nglannau Dyfrdwy.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Bus Lanes in Flintshire – Limitations on Use