Manylion y mater

Arosfa Update

To provide information on an additional service to provide increased accommodation for young people with complex needs as an alternative to out of county placement.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Hyd 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Diweddariad ar Arosfa

Description (Welsh): I roi gwybodaeth ar wasanaeth ychwanegol i ddarparu mwy o lety i bobl ifanc gydag anghenion cymhleth fel dewis arall ar wahân i leoliad y tu allan i'r sir. Bydd cyllid Refeniw'r Gronfa Gofal Integredig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 2 ystafell wely ychwanegol ar sail tymor byr a hir a bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Arosfa Update