Manylion y mater

Code of Conduct

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 16 Hyd 2019 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Tracey Cunnew E-bost: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cod Ymddygiad

Description (Welsh): I ddiwygio’r Cod Ymddygiad yn unol â'r argymhellion o Bwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus

Penderfyniadau

Agenda items