Manylion y mater

Flintshire Food Enterprise and the Food Poverty Response

To present and seek views on the proposal for a new Social Enterprise model to assist in reducing food poverty in the County.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/09/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Menter Bwyd Sir y Fflint ac Ymateb i’r Tlodi Bwyd

Description (Welsh): Cyflwyno a cheisio barn ar y cynnig am fodel Menter Gymdeithasol newydd er mwyn helpu i leihau tlodi bwyd yn y Sir.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire Food Enterprise and the Food Poverty Response