Manylion y mater

Strategic Equality Plan Annual Report 2018/19

To endorse the progress made against the Strategic Equality Plan 2018/19.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/09/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 22 Hyd 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb Strategol 2018/19

Description (Welsh): Cadarnhau’r cynnydd a wnaed yn erbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018/19.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Strategic Equality Annual Report 2018/19