Manylion y mater

School Balances

To provide the Committee with details of the closing balances held by Flintshire schools at the end of the financial year

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/09/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 26 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Balansau Ysgolion

Description (Welsh): I roi manylion i’r Pwyllgor o falansau ysgolion Sir y Fflint ar ôl cau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Balances