Manylion y mater

Aligning Red Book ‘Craft’ Pay to the Council’s Pay Model

To provide an overview of the impact of implementing the second year (2019) of the two year National Joint Council (NJC) pay agreement (2018/19-2019/20) using the national model and a proposal to transfer red book employees to the new pay model.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/08/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 24 Medi 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Alinio’r Tâl ‘Crefft’ Llyfr Coch â Model Tâl y Cyngor

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn y darparu trosolwg o effaith ail flwyddyn (2019) y cytundeb tâl dwy flynedd y Cydbwyllgor Cenedlaethol (NJC) (2018/19-2019/20) gan ddefnyddio’r model cenedlaethol a chynnig i drosglwyddo’r gweithwyr llyfr coch i’r model tâl newydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Aligning Red Book ‘Craft’ Pay to the Council’s Pay Model