Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring Reports 2019/20 (Month 11)

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Ebr 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 11)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 11 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring Reports 2019/20 (Month 11)