Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 10)

To review the latest revenue budget monitoring position for 2019/20 for the Council Fund and Housing Revenue Account (based on actual income and expenditure as at Month 10 projected forward to year-end).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 10)

Description (Welsh): Adolgyu sefyllfa fonitro’r gyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2019/20 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn).

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring Reports 2019/20 (Month 10)