Manylion y mater

REVENUE BUDGET MONITORING 2019/20 (MONTH 7)

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 15/08/2019

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 7))

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2019/20 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 7 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.