Manylion y mater

Local Development Plan: Confirming renewable energy local areas of search

To confirm the extent of the Flintshire Deposit Local Development Plan renewable energy local areas of search on the proposals map, to form part of the public consultation on the Plan commencing on 30th September 2019.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/08/2019

Angen penderfyniad: 11 Medi 2019 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol: cadarnhau chwiliad ardaloedd lleol ar gyfer ynni adnewyddadwy

Description (Welsh): Cadarnhau cwmpas chwiliad ardaloedd lleol ynni adnewyddadwy Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint ar fap cynigion, i ffurfio rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun i gychwyn 30 Medi, 2019.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Local Development Plan: Confirming renewable energy local areas of search