Manylion y mater

Action Tracking1

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/11/2019

Report Type: Operational;

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Olrhain Gweithred

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol