Manylion y mater

Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)

To consider the Forward Work Programme of the Education & Youth Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2019

Report Type: Operational;

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred

Description (Welsh): I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Addysg ac Ieuenctid a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)