Manylion y mater

People Strategy Performance Report

To receive an update on progress of the People Strategy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: People and Resources

Title (Welsh): Adroddiad Perfformiad Strategaeth Pobl

Description (Welsh): Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Pobl.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • People Strategy Performance Report