Manylion y mater

Community Safety Partnership Annual Report

To provide Members with assurance and an overview of the activities and progress of the Community Safety Partnership in 2019/20.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Description (Welsh): Darparu sicrwydd a throsolwg i’r Aelodau o weithgareddau a chynnydd y Bartneriaeth yn 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Community Safety Partnership Annual Report