Manylion y mater

Strategic Risk Management Update

To provide an overview of the strategic approach to Risk Management.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 15/08/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 11 Medi 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad o’r Strategaeth Rheoli Risg

Description (Welsh): Darparu trosolwg o ddull strategol Rheoli Risg

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Risk Management Strategy Update