Manylion y mater

Appointment of a Lay Member to the Audit Committee

To consider appointing the preferred candidate for the Lay Member vacancy on the Audit Committee.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 11 Medi 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Penodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Archwilio

Description (Welsh): Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y sedd wag Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Archwilio.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Appointment of a Lay Member to the Audit Committee