Manylion y mater

Internal Audit Progress Report

To present to the Committee an update on the progress of the Internal Audit Department.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/08/2019

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 29 Ion 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Internal Audit Progress Report