Manylion y mater

Internal Audit Progress Report

To present to the Committee an update on the progress of the Internal Audit Department.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 20 Tach 2019 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Internal Audit Progress Report