Manylion y mater

Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Final Business Cases

To provide Members with the final business cases for solar PV developments at Flint Landfill and Crumps Yard following planning permission and tender exercise to determine capital costs. Members to review the business cases to ensure they are robust prior to final review by Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Rhag 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Achosion Busnes Terfynol Systemau Solar Safle Tirlenwi’r Fflint a Crumps Yard

Description (Welsh): Darparu’r achosion busnes terfynol i Aelodau ar gyfer datblygiadau solar yn Safle Tirlenwi’r Fflint a Crumps Yard yn dilyn caniatâd cynllunio ac ymarfer tendro i bennu’r costau cyfalaf. Aelodau i adolygu’r achosion busnes i sicrhau eu bod yn gadarn cyn i’r Cabinet eu hadolygu’n derfynol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Final Business Cases