Manylion y mater

Arosfa Refurbishment: Update

To provide information on an additional service to provide increased accommodation for young people with complex needs as an alternative to out of county placement. ICF Revenue funding will be used to staff 2 additional bedrooms on a short and longer term basis and this report will provide an update on progress.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Hyd 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Diweddariad Arosfa

Description (Welsh): Rhoi gwybodaeth am wasanaeth ychwanegol i ddarparu mwy o lety ar gyfer pobl ifanc ag anghenion cymhleth yn hytrach na threfnu lleoliad y tu allan i’r sir. Bydd Cyllid refeniw ICF yn cael ei ddefnyddio i staffio 2 ystafell wely ychwanegol ar sail hirdymor a byrdymor a bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Arosfa Update