Manylion y mater

Childcare Offer in Wales, Flintshire

To outline how more families can be supported to access the 30 hours Childcare Offer and proposals for capital investment to support this work.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/08/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 3 Hyd 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Helpu teuluoedd i gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant am Ddim

Description (Welsh): Amlinellu sut y gellir rhoi cefnogaeth i fwy o deuluoedd gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant 30 awr a chynigion am fuddsoddiad cyfalaf i gefnogi’r gwaith hwn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Supporting families to Access Free Childcare Offer