Manylion y mater

Childcare Offer in Wales, Flintshire

To outline how more families can be supported to access the 30 hours Childcare Offer and proposals for capital investment to support this work.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 3 Hyd 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Helpu teuluoedd i gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant am Ddim

Description (Welsh): Amlinellu sut y gellir rhoi cefnogaeth i fwy o deuluoedd gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant 30 awr a chynigion am fuddsoddiad cyfalaf i gefnogi’r gwaith hwn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Supporting families to Access Free Childcare Offer