Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2019/20 Month 4 and Capital Programme Monitoring 2019/20 Month 4 and Significant Variances (Out of County Placements, Children's Services and School Transport)

To provide information on Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 4) and Quarter 1 of Capital Programme Monitoring 2019/20.

 

To report on the significant overspends within Out of County Placements, Children’s Services and School Transport on the Council fund budget.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol, Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 Mis 4 a Monitro Rhaglen Gyfalaf 2019/2020 Mis 4 ac Amrywiadau Sylweddol (Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir, Gwasanaethau Plant a Chludiant i’r Ysgol)

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth ar Fonitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 4) a Chwarter 1 Monitro’r Rhaglen Gyfalaf 2019/20. Adrodd ar orwariant sylweddol o fewn Lleoliadau Tu Allan i’r Sir, Gwasanaethau Plant a Chludiant Ysgol o gyllideb Cronfa'r Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Capital Programme Monitoring 2019/20 (Month 4)