Manylion y mater

Foster Carers Adaptations Policy

The introduction of this policy enables the Council to support foster carers to make necessary adaptations to their home to provide adequate space for children and young people to live and thrive in their care. Social Services will provide financial assistance to qualifying foster carers by means of a grant of up to £50,000.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Polisi Addasiadau Gofalwyr Maeth

Description (Welsh): Mae cyflwyniad y polisi hwn yn galluogi’r Cyngor i gefnogi gofalwyr maeth i wneud addasiadau angenrheidiol i’w cartrefi i ddarparu gofod addas i blant a phobl ifanc i fyw a ffynnu yn eu gofal. Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu cymorth ariannol i ofalwyr maeth cymwys drwy grant o hyd at £50,000.

Agenda items

Dogfennau

  • Foster Carers Adaptations Policy