Manylion y mater

Employment and Workforce Quarterly update

This report covers strategic updates in addition to the quarterly workforce statistics and their analysis.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/08/2019

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad chwarterol Cyflogaeth a’r Gweithlu

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys diweddariadau strategol yn ogystal ag ystadegau chwarterol y gweithlu a dadansoddiad ohonynt.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Employment and Workforce Quarterly update