Manylion y mater

Safeguarding in Education Self Evaluation Report

To present the Local Authority Safeguarding Self-
Evaluation report for the Education Portfolio

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Gorff 2019 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Hunan-werthusiad Diogelu

Description (Welsh): Cyflwyno adroddiad hunanwerthuso Diogelu’r Awdurdod Lleol ar gyfer y Portffolio Addysg

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Safeguarding Self-Evaluation Report