Manylion y mater

Corporate Parenting Strategy

To review and endorse the Corporate Parenting Strategy for Flintshire


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 25 Gorff 2019 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Rhianta Corfforaethol

Description (Welsh): Adolygu a chymeradwyo Strategaeth Rhianta Corfforaethol ar gyfer Sir y Fflint

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Corporate Parenting