Manylion y mater

Improving the in-house offer for out of County Placements for Children

To provide information on the proposals to improve the in- house offer for out of CountyPlacement provision.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Gorff 2019 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Gwella’r cynnig mewnol ar gyfer plant sydd mewn lleoliadau y tu allan i’r sir

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth ar y cynigion i wella cynnig mewnol y ddarpariaeth lleoliadau y tu allan i'r sir

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Improving the in-house offer for out of County Placements for Children