Manylion y mater

Child Sufficiency Assessment

To present the Child Sufficiency Assessment Report

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Gorff 2019 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Description (Welsh): Cyflwyno’r Adroddiad Asesiad o Ddigonolrwydd Plant

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Child Sufficiency Assessment Report